Babyrytmik 3-11 mdr.


Til babyrytmik er børnene stadig så små, at de nærmest er en del af deres mor og far. Derfor er aktiviteter på holdet baseret på kontakt mellem forældre/baby.
Til babyrytmik laver vi forskellige bevægelseslege, der bliver understøttet af små genkendelige sange, men også varierede sanselege med forskellige rekvisitter som bolde, tørklæder, rasleæg osv.
På holdet er det gentagelsen og trygheden, der har hovedfokus.
 
Formålet med undervisningen:
At inspirere til musisk samvær mellem barn og forældre og stimulere barnets sanser og motorik.
At stimulere barnets indlæringsevne. Barnet er i sit første leveår mere modtagelig for lydenes nuancer end nogensinde i livet.
Undervisningen strækker sig over 10 gange.

Tid
Tirsdag kl. 11.-11.45 i lokale C27 (indgang ved de blå søjler) 
Lærer
Tina Vestergaard
 Pris
398,- for 10 gange

Holdstart
september 2019
januar 2020
april 2020

Ved tilmelding vælges under "undervisningsform", hvornår man ønsker at starte.


TilmeldTilbage