Priser

Alle priser med forbehold for trykfejl/ændringer.

Der opkræves i første rate et gebyr til Copydan på 100 kr.. Det er en afgift,
som alle elever skal betale.
Gebyret dækker den afgift, som vi skal betale til Copydan for at benytte
komponisternes nodemateriale. Beløbet dækker ikke undervisnings-
materialer i bogform.   

Vedr. refusion
Flere forældre har spurgt til refusion i den periode, hvor vi har ydet fjernundervisning. Kommunernes Landsforening (KL) har officielt meldt ud, at landets musik- og kulturskoler ikke skal tilbagebetale forældrebetalingen. 

Vi har bestræbt os på at levere den bedst mulige undervisning under Coronakrisen med de udfordringer, der fulgte med. Vi håber på jeres forståelse i denne vanskelige situation.

PRISER 2020/2021

MUSIKUNDERVISNING 0-25 ÅR

Instrument- og sangundervisning

Pris

Soloundervisning - 22½ min. pr. lektioner, 36 uger

10 rater à kr. 482

Holdundervisning - 45 min. pr. lektioner, 36 uger

10 rater à kr. 411

Udvidet undervisningtid - 45 min. pr. lektion, 36 uger

10 rater á kr. 411

Skoleorkester instrumentundervisning

10 rater á kr. 244

Instrumentleje

10 rater á kr. 88

Grundskole 0.-3. klasse

Pris

0.-1. klasse: ”Sang, Spil og Bevægelse” (SSB) - 45 min. pr. lektioner, 36 uger

10 rater à kr. 164

2.-3. klasse: ”Musikværksted” - 45 min. pr. lektioner, 36 uger

10 rater à kr. 164

Før skole 0-5 år

Pris

Babyrytmik (3-11 mdr.) 10 gange, 45 min pr lektion

398,-

Rytmik (1-2 år) 10 gange, 45 min pr lektion

398,-

Sandkasserne (2-3 år) 10 gange, 45 min pr lektion

398,-

Musikalsk Legestue (3-5 år) 10 gange, 45 min pr lektion

398,-

Sammenspil og orkestre

Pris

 

Se prisen under det enkelte fag.

 

Billedskole

 

8 – 10 år

7 rater á kr. 352

10 – 15 år

7 rater á kr. 352

 

Dramaskole

 

2. – 9. klasse

7 rater á kr. 250

Teatertalent

10 rater á kr. 723

 

 

Voksenundervisning

 

Instrumentundervisning, 28 gange (Folkeoplysning)

2 rater 2.225,- 

Instrumentundervisning, 36 gange (Musikskoleloven)

10 rater á kr. 713