Priser

Alle priser med forbehold for trykfejl/ændringer.

Herunder kan I se hvad det koster pr. måned og pr. år at gå på Hjørring Musiske Skole. Priserne pr. år er baseret på 10 måneders undervisning, med mindre andet er nævnt.

Der opkræves i første rate et gebyr til Copydan på 100 kr.. Det er en afgift, som alle elever skal betale.
Gebyret dækker den afgift, som vi skal betale til Copydan for at benytte
komponisternes materialer. Beløbet dækker ikke undervisnings-
materialer i bogform.   

 

PRISER 2020/2021

 

Instrument- og sangundervisning 0-25 år

Soloundervisning                                                     482 kr. pr. måned / 4820 kr. pr. år

Holdundervisning                                                     411 kr. pr. måned / 4110 kr. pr. år

Udvidet undervisningstid                                          411 kr. pr. måned / 4110 kr. pr. år

Skoleorkester instrumentundervisning                     244 kr. pr. måned / 2440 kr. pr. år

Instrumentleje                                                           88 kr. pr. måned / 880 kr. pr. år

 

Grundskole 0.-3. klasse

Sang spil og bevægelse                                           164 kr. pr. måned / 1640 kr. pr. år

Musikværksted                                                         164 kr. pr. måned / 1640 kr. pr. år

 

Førskole 0-5 år

Babyrytmik                                                                398 kr. for 10 uger

Rytmik                                                                       398 kr. for 10 uger

Musikalsk Legestue                                                  398 kr. for 10 uger

 

Sammenspil og orkestre                                        Se prisen under de enkelte fag

 

Billedskole                                                               352 kr. pr. måned / 2464 kr. pr. år (7 måneder)

 

Dramaskole                                                              250 kr. pr. måned / 1750 kr. pr år (7 måneder)

 

Voksenundervisning (+ 25 år)

Musikskoleloven (36 uger)                                       713 kr. pr. måned / 7130 kr. pr. år

Folkeoplysningsloven (28 uger)                               4450 kr. pr. år