Instrumenter og noder

Det forudsættes, at eleverne har et instrument til rådighed. Anskaffelse af eget instrument bør ske i samråd med musiklæreren.

Musikskolen udlejer en række instrumenter - spørg på kontoret, hvilke det drejer sig om.
Lejere af musikskolens instrumenter skal udfylde en lejekontrakt ved afhentning af instrument på kontoret, og selv sørge for, at instrumentet er forsikret i lejeperioden.

Det er lejers ansvar at passe godt på instrumentet. Tal evt. med læreren, om der er noget ved instrumentet man skal være særligt opmærksom på.
Udgifter i forbindelse med slidtage ved normalt brug dækker Hjørring Musiske Skole.
Efter endt lejeperiode skal instrumentet igen returneres til kontoret på Hjørring Musiske Skole, Nordbovej 5, Hjørring.
Pris for leje: 10 rater á 90,00 kr.

Nodebøger, strenge og blade betales af eleven selv.