COVID-19-forholdsregler

Status pr. 1. september 2020 

Kære elever og forældre

Efter en lang periode, hvor skolen har været fysisk lukket ned, og elever har modtaget fjernundervisning, er skolen atter åben. Vi følger naturligvis Undervisningsministeriets og Sundhedsstyrelsens retningslinjer, samt anbefalinger for danske musik- og kulturskoler.

Vi passer godt på både elever og ansatte. Derfor beder vi os elever og forældre om at melde afbud og IKKE møde til undervisning, hvis man har et eller flere symptomer på COVID-19:

 • Tør hoste 
 • Feber
 • Vejrtrækningsbesvær  

Når vi underviser ude på skoler/børnehaver, retter vi os efter den enkelte skoles/børnehaves fortolkning af retningslinjerne. Der kan forekomme forskellige tolkninger af retningslinjerne. 

Forældre bedes vente udenfor Hjørring Musiske Skole, når der skal afleveres eller hentes børn.

Afstand og hygiejne

Det vigtigste for at undgå smittespredning er at holde afstand og anvende god håndhygiejne.

Afstand

 • Generelt skal vi hver især sørge for at holde afstand - så vidt muligt 1 meter
 • Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, anbefales det, at både personale og elever holder 2 meters afstand
 • Vi kan som skole dispensere for afstandskravet, hvis hensynet til undervisningen taler for det.

Hygiejne

 • Vi skal alle hver især holde god hygiejne med fokus på håndhygiejne, hosteetikette og kontaktpunkter.

NORDBOVEJ - sådan sikrer vi os

 • Vi skal så vidt muligt undgå at støde på hinanden.
  • Hold derfor til højre, når du går rundt i bygningen og
  • Ret ind efter skiltning på dørene og på gulvet ved indgangene
 • Der vil være håndsprit ved alle indgange og på strategiske steder i bygningen
  • Både lærere og elever skal spritte af, inden de går ind, og når de går ud igen
 • Der er sat plakater op fra sundhedsstyrelsen på alle døre udadtil på bygningen
 • Instruks om, hvornår ansatte og elever må være på skolen, er sat op på alle døre udadtil
 • Kontaktpunkter (fx dørhåndtag og el-kontakter) er mærket med rød tape
 • Toiletter og kontaktpunkter rengøres dagligt
 • Tastaturer og mus rengøres dagligt
 • I undervisningslokalerne vil der være håndsprit og sæbevand+klude til aftørring af kontaktflader
 • Elever skal selv medbringe eget instrument, trommestikker osv. Også selvom de plejer at låne. 

BLIV HJEMME, HVIS DU HAR TEGN PÅ SYGDOM

Ansatte og elever må komme på skolen, når de ikke har symptomer på COVID-19. Det betyder, at hvis man har symptomer på COVID, skal man blive hjemme, indtil man er rask. I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomer er ophørt. Herefter må man komme i skole igen. Ved påvisning af tilfælde med bekræftet COVID-19 skal det vurderes, om nogen på holdet kan betragtes som ”nære kontakter” og derfor skal blive hjemme i selvisolation, indtil der foreligger en test for COVID-19.

Med venlig hilsen
Lærere og ledelse på Hjørring Musiske Skole