Bestyrelse og vedtægter

 4 medlemmer valgt af og blandt forældre:
Claudia Brandenburger, formand
Anders Appel Andersen, næstformand
Niels Krogh Andersen
Susanne Sørensen

Suppleanter:
Mariette Olesen
Kristian Vorsaa

2 medarbejderrepræsentanter:
Kristina Hansson
Mads Slej

2 elevrepræsentanter:
Åse Gahner Klemmensen
Till Brandenburger

Repræsentant for folkeskolerne:
Michael Slot Pihl

Læs vores vedtægter her