Priser

Alle priser med forbehold for trykfejl/ændringer.

Der opkræves i første rate et gebyr til Copydan på 100 kr.. Det er en afgift,
som alle elever skal betale.
Gebyret dækker den afgift, som vi skal betale til Copydan for at benytte
komponisternes nodemateriale. Beløbet dækker ikke undervisnings-
materialer i bogform.   

PRISER 2019/2020

MUSIKUNDERVISNING 0-25 ÅR

Instrument- og sangundervisning

Pris

Soloundervisning - 22½ min. pr. lektioner, 36 uger

10 rater à kr. 482

Holdundervisning - 45 min. pr. lektioner, 36 uger

10 rater à kr. 411

Udvidet undervisningtid - 45 min. pr. lektion, 36 uger

10 rater á kr. 411

Skoleorkester instrumentundervisning

10 rater á kr. 244

Instrumentleje

10 rater á kr. 88

Grundskole 0.-3. klasse

Pris

0.-1. klasse: ”Sang, Spil og Bevægelse” (SSB) - 45 min. pr. lektioner, 36 uger

10 rater à kr. 164

2.-3. klasse: ”Musikværksted” - 45 min. pr. lektioner, 36 uger

10 rater à kr. 164

Før skole 0-5 år

Pris

Babyrytmik (3-11 mdr.) 10 gange, 45 min pr lektion

398,-

Rytmik (1-2 år) 10 gange, 45 min pr lektion

398,-

Sandkasserne (2-3 år) 10 gange, 45 min pr lektion

398,-

Musikalsk Legestue (3-5 år) 10 gange, 45 min pr lektion

398,-

Sammenspil og orkestre

Pris

 

Se prisen under det enkelte fag.

 

Billedskole

 

8 – 10 år, Dronningensgade 12c

7 rater á kr. 352

10 – 15 år, Dronningensgade 12c

7 rater á kr. 352

 

Dramaskole

 

2. – 9. klasse

7 rater á kr. 250

Teatertalent

10 rater á kr. 723

 

 

Voksenundervisning

 

Instrumentundervisning, 28 gange (Folkeoplysning)

2 rater 2.225,- 

Instrumentundervisning, 36 gange (Musikskoleloven)

10 rater á kr. 713