Priser

Alle priser med forbehold for trykfejl/ændringer.

Der opkræves i første rate et copydan-gebyr på 100,- på alle elever.
Gebyret dækker den afgift, som vi skal betale til Copydan for at benytte
komponisternes nodemateriale.  

PRISER 2019/2020

MUSIKUNDERVISNING 0-25 ÅR

Instrument- og sangundervisning

Pris

Soloundervisning - 22½ min. pr. lektioner, 36 uger

10 rater à kr. 482

Holdundervisning - 45 min. pr. lektioner, 36 uger

10 rater à kr. 411

Udvidet undervisningtid - 45 min. pr. lektion, 36 uger

10 rater á kr. 411

Skoleorkester instrumentundervisning

10 rater á kr. 244

Instrumentleje

10 rater á kr. 88

Grundskole 0.-3. klasse

Pris

0.-1. klasse: ”Sang, Spil og Bevægelse” (SSB) - 45 min. pr. lektioner, 36 uger

10 rater à kr. 164

2.-3. klasse: ”Musikværksted” - 45 min. pr. lektioner, 36 uger

10 rater à kr. 164

Før skole 0-5 år

Pris

Babyrytmik (3-11 mdr.) 10 gange, 45 min pr lektion

398,-

Rytmik (1-2 år) 10 gange, 45 min pr lektion

398,-

Sandkasserne (2-3 år) 10 gange, 45 min pr lektion

398,-

Musikalsk Legestue (3-5 år) 10 gange, 45 min pr lektion

398,-

Sammenspil og orkestre

Pris

 

Se prisen under det enkelte fag.

 

Billedskole

 

8 – 10 år, Dronningensgade 12c

7 rater á kr. 352

10 – 15 år, Dronningensgade 12c

7 rater á kr. 352

 

Dramaskole

 

2. – 9. klasse

7 rater á kr. 250

Teatertalent

10 rater á kr. 723

 

 

Voksenundervisning

 

Instrumentundervisning, 28 gange (Folkeoplysning)

2 rater 2.225,- 

Instrumentundervisning, 36 gange (Musikskoleloven)

10 rater á kr. 713