Bestyrelse

5 medlemmer valgt af og blandt forældre:
Claudia Brandenburger, formand
Anders Appel Andersen, næstformand
Charlotte E. Andersen
Mariette Olesen
Martin Bo Brander

1 Medlem med særlig interesse for arbejdet med Hjørring Musiske
Skole, udpeget af byrådet:
vakant

2 medarbejderrepræsentanter:
Kristina Hansson
Mads Slej

2 elevrepræsentanter:
Christian Høgh
Amalie Jessen

Repræsentant for folkeskolerne:
Michael Slot Pihl