Bestyrelse

4 medlemmer valgt af og blandt forældre:
Judith Høgh, formand
Anders Appel Andersen, næstformand
Charlotte E. Andersen
Rikke Mailund

1 Medlem med særlig interesse for arbejdet med Hjørring Musiske
Skole, udpeget af byrådet:
vakant

2 medarbejderrepræsentanter:
Kristina Hansson
Henrik Boll

2 elevrepræsentanter:
Christian Høgh
vakant

Repræsentant for folkeskolerne:
Michael Slot Pihl